Dinsdag, 23 April 2024 16:24 uur

-de praktijk is nu gesloten-


betalingsvoorwaarden

 • Alle facturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. In geval van betalingsachterstanden zijn alle facturen per direct opeisbaar. Het bewijs van betaling dient u, bij verschil van mening, aan ons te leveren.
 • Betaalt u per automatische incasso dan is de termijn van betalen automatisch tot de volgende incasso. Incasso's vinden plaats rond de 24e van de maand maar kunnen zonder aankondiging daarvan afwijken.
 • Bij verschil van mening blijft u, volgens de voorwaarden, betalingsplichtig. Eventuele verrekening vindt na oplossing van ver verschil van mening plaats.
 • We houden ons, zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van redenen, het recht voor om van u de betaling vooraf te vragen.
 • Betalen in termijnen is - in overleg en volgens de door ons te stellen voorwaarden - mogelijk.
 • Bij het niet nakomen van een betalingsregeling is het restbedrag, ook van alle andere openstaande bedragen, in één keer opeisbaar.
 • Het recht op betalen per automatische incasso kan, zonder voorafgaande aankondiging, vervallen bij stornatie.
 • Niet nagekomen afspraken brengen we in rekening. De kosten hiervan kunnen oplopen tot 100% van de voorgenomen behandeling.
 • Zijn in het verleden lagere kosten berekend voor het niet nakomen van afspraken dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • Beschikken wij over uw E-mailadres dan kan de gehele financiële afhandeling van uw tandheelkundige nota geautomatiseerd plaatsvinden. Dit omvat de verzending van de factuur naar de verzekeringsmaatschappij door ons, de betaling van uw verzekerde gedeelte door de verzekeringsmaatschappij aan ons en het eventueel maken van een restfactuur door ons. Dit is een service en u bent niet verplicht hieraan deel te nemen. Deze service is niet in gedeeltes afneembaar.
 • Heeft u geen E-mailadres of wilt u geen gebruik maken van bovenstaande service, dan zult u het verzekerde gedeelte zelf moeten afhandelen met uw verzekeringsmaatschappij en de betaling van het verzekerde gedeelte meestal moeten voorschieten. Dit heeft te maken met onze betalingstermijnen en de uitbetaaltermijn van de verzekeringsmaatschappij. Gebruik van de service van automatische incasso is in dat geval nog steeds mogelijk.
 • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die wij van u hebben. Kosten als het gevolg van administrative fouten door onjuiste gegevens zijn voor u.
 • Onder juiste gegevens wordt ook verstaan: relaties (b.v. kinderen) voor wie u de rekeningen betaalt. Stopt u met betalen voor een ander dan dient u dit tijdig door te geven. Tot het moment van wijzigen zal aan u gefactureerd worden. Correcties zijn door ons achteraf niet door te voeren, u dient dit onderling te verrekenen.
 • Op openstaande bedragen kan een rente van 0,25% per maand of een deel ervan berekend worden.