Dinsdag, 23 April 2024 16:25 uur

-de praktijk is nu gesloten-


behandelafspraken

als alternatief voor het onderstaande: we hebben vanaf begin oktober 2022 ook een inloop spreekuur waar u zonder afspraak terecht kan

 • Alle behandelingen vinden plaats op afspraak, uitzonderingen worden uiteraard gemaakt voor zeer acute situaties zoals valpartijen en nabloedingen.
 • Bij het maken van een afspraak accepteert u de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.
 • Voorwaarde 1: Met het maken van een afspraak geeft u aan akkoord te zijn met de voorgenomen behandeling en de daaraan verbonden kosten.
 • Voorwaarde 2: U bent op tijd aanwezig, d.w.z. 5 minuten van te voren. U hoeft zich niet aan te melden.
 • Voorwaarde 3: Bij verhindering en wijziging van de afspraak zijn de kosten van de verloren tijd en de wijziging van de afspraak tot 1 werkdag tevoren (of 24 uur voor de webagenda) geheel voor tandartspraktijk te Lande. Binnen die werkdag (of binnen 24 uur voor de wijziging via de webagenda door u) zijn de kosten voor u. Bepalend is het tijdstip van de afspraak die wij voor u in onze agenda hebben staan.
 • Gegevens over de afspraak begint kunt u inzien via de webagenda of het patiëntenportaal.
 • Niet nagekomen afspraken brengen we in rekening. De kosten hiervan kunnen oplopen tot 100% van de kosten van de voorgenomen behandeling.
 • Zijn in het verleden lagere kosten berekend voor het niet nakomen van een afspraak, dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.
 • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die wij van u (en uw minderjarige kind(eren)) hebben. Kosten als gevolg van extra administratie door onjuiste gegevens zijn voor u.
 • Bent u binnen onze administratie deel van een "gezin" dan worden zaken als afspraken, indien nodig, gedeeld met leden / verantwoordelijken binnen dat gezin.
 • U kunt 24 / 24 uw gegevens aanpassen via het patiëntenportaal op de website.
 • Aan het onverhoopt niet werken van de webagenda of patiëntenportaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Behandelingen kunnen altijd uitlopen, acute spoedklachten gaan voor op reguliere afspraken en komen soms tussendoor, patiënten die vóór u een afspraak hebben staan komen soms te laat. Dit kan ook ú overkomen, daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan het feit dat wij soms uitlopen.
 • Bij het maken van een afspraak ontvangt u een afspraakbevestiging per mail, deze bevat ook een koppeling voor digitale agenda's zodat u de afspraak correct kan overnemen.