Maandag, 27 Maart 2023 06:05 uur

-de praktijk is nu gesloten-


milieu

label A

bijdrage

we hebben in de afgelopen jaren een goede bijdrage kunnen leveren om bovenstaande mogelijk te maken

(chemisch) afval

verminderen

  • digitale technieken vervangen materialen: is minder afval
  • we printen zo min mogelijk, veel gaat helemaal digitaal
  • lampen en machines gaan uit als ze niet meer nodig zijn voor de bedrijfsvoering
  • licht gestuurde schakelaars waar nodig

scheiden van afval

  • professionele verwerking chemisch en ander afval (ook verplicht)

voorraad

  • door scherp op de voorraad te letten proberen we verspilling tegen te gaan.
  • Vooral de houdbaarheidsdatum van producten is van belang

afspraken

  • waar mogelijk combineren we afspraken
  • het betekent voor u dat u minder vaak heen en weer hoeft te rijden