Stacks Image 14

visie

Het natuurlijke gebit is wat betreft functioneren en schoonheid niet te evenaren.

Helaas wijkt het gebit in onze wereld door afwijkende gewoontes en voedingspatronen daar vaak van af.

Het begrijpen van deze processen en het bijsturen naar een stabiele situatie is uiteindelijk beter dan tandheelkundige problemen alsmaar te herstellen. Zeker omdat behandelingen meestal in de loop van de jaren nog vaak herhaald moet worden.

Als het herstel toch noodzakelijk is dan streven we ernaar zo dicht mogelijk bij het natuurlijke gebit te komen.

Herstel gaat beter als het tandheelkundige probleem niet te groot is. In de tandheelkunde is in ons land al lang geleden onderkend dat regelmatige controles hieraan bijdragen. We merken dat in de maatschappij dit toch af en toe ter discussie staat. Om bovengenoemde redenen willen we toch vast te houden aan regelmatige controles.

Op die manier is herstel goedkoper, sterker, sneller en mooier.

Als uitgebreider herstel toch noodzakelijk is, is het streven naar een "vaste" constructie het beste: dit functioneert het meest als eigen tanden.

Als behoud van een tand of kies niet mogelijk is, is het streven dit wel te vervangen zodat de randboog compleet blijft: dit geeft stabiliteit naar de toekomst.

We kijken al op jonge leeftijd naar de stand van de tanden, kiezen en die van de kaak. Waar mogelijk zullen we een scheefgroei proberen te voorkomen en een ontwikkeling in de juiste richting bevorderen.