rekeningen achtergrond

achtergrond
Nederland kent voor de tandheelkunde een ingewikkeld stelsel van tarieven en vergoedingen door verzekeraars.

tarieven
De tarieven, gekoppeld aan behandelcodes worden elk jaar door de overheid vastgesteld. Ook bepaalt de overheid welke codes gebruikt mogen worden. Soms komen er codes bij, soms veranderen codes, soms veranderen de regels achter de codes, soms verdwijnen er codes. De meeste veranderingen worden door de software leveranciers op tijd verwerkt, soms lukt dat niet.

verzekering
In de basisverzekering zit óók een stukje tandheelkunde: de jeugdzorg tot 18 jaar, (met uitzondering van beugels, kronen en bruggen, hoewel ook hier uitzonderingen voor bestaan). Daarnaast zit in de basisverzekering een volledig nieuw kunstgebit (vergoeding 75%) en reparaties aan volledige gebitten. Tot slot wordt voor implantaten onder gebitten ook een stuk vergoeding gegeven.
De rest van de tandheelkunde is voor eigen rekening. Hiervoor kan men zich aanvullend verzekeren. Let wel: voor sommige vergoedingen moet men soms al enige tijd verzekerd zijn. Lees altijd uw polisvoorwaarden.

werkwijze van declareren / in rekening brengen
In de meeste gevallen sturen we uw rekening eerst naar de verzekeraar via de verzekeringsportal VECOZO. Zij betalen ons het deel dat u vergoedt krijgt uit de basis-
én aanvullende verzekering. Zij houden rekening met uw maximale vergoedingen en eigen bijdragen.

Wij krijgen automatisch via de portal van VECOZO de terugmelding van wat u zelf moet betalen. Dit factureren we (geautomatiseerd) aan u. LET OP: soms gaat die verwerking h
éél snel en krijgt u dezelfde dag de factuur al. Deze betaalt u in de meeste gevallen per automatische incasso rond de 24e van de maand.

AVG
Bij voorkeur krijgt u de rekening per email binnen. Deze is versleuteld om te voldoen aan de bescherming persoonsgegevens. De versleuteling wordt verzorgd door het bedrijf ZORGMAIL.

incasso
Bij voorkeur werken we via automatische incasso.

automatisering
Wij vragen u maximaal mee te werken aan de volledige digitale werkwijze. Is dit moeilijk voor u dan k
án het zijn dat we u de facturen meegeven zodat ú alles zelf kunt regelen.