Stacks Image 29

huisregels

 • Het is het gebouw niet toegestaan te roken of te vipen.
 • U houdt het gebouw en het terrein schoon.
 • Bij geweld of bedreigingen schakelen we altijd de politie in.
 • Het is niet toegestaan in de praktijk te fotograferen, te filmen of geluidsopnames te maken.
 • Afspraken kunnen tot 1 praktijk werkdag (dus minstens 24 uur) van te voren kosteloos worden gewijzigd. Wijzigen binnen 1 werkdag kunnen de kosten oplopen tot de kosten van de geplande behandeling.
 • Afzeggingen in verband met op covid-19 gelijkende klachten kunnen tussen 07:30 en 08:00 kosteloos dezelfde dag afgemeld worden mits u een testbewijs kan overhandigen (achteraf) . De melding, covid test en uitslag worden onderdeel van uw medisch dossier.
 • Met het maken van een afspraak accepteert u de regels die daaraan verbonden zijn.
 • Een briefje in de bus vóór 08:00 uur geldt als afmelding van 1 werkdag tevoren. (Maak eventueel wel even een foto als bewijs).
 • Het gebruik van de webagenda is een service waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 • Indien de wegagenda voornamelijk gebruikt wordt om afspraken af te zeggen in plaats van te verplaatsen kunnen we deze service zonder voorafgaande aankondiging beëindigen .
 • U houdt zich aan alle aanvullende instructies en houdt altijd 1,5 meter afstand tot anderen (behalve uw genzinsleden / huisgenoten uiteraard)

betalingsvoorwaarden

 • Betalen in termijnen is in overleg mogelijk.
 • Bij het niet nakomen van een betalingsregeling is het restbedrag in één keer opeisbaar.
 • Het recht op betalen per automatische incasso kan vervallen bij stornatie.
 • De betalingstermijn is 14 dagen of indien u via incasso werkt: incasso vindt plaats rond de 24e van de maand.
 • Niet nagekomen afspraken brengen we in rekening.
 • Heeft u een email adres dan kan de gehele financiële afhandeling inclusief verzending naar en betaling verzekerde gedeelte geautomatiseerd plaatsvinden.
 • Heeft u geen email adres dan zult u het verzekerde gedeelte zelf moeten afhandelen.