Stacks Image 18

tarieven


In Nederland bepaalt de overheid de kosten van de tandheelkundige behandelingen. De Nederlandse `Zorg Autoriteit ( NZA )stelt ze vast.
Hierbij de link naar hun publicatie.