My Image

Bij een goede voorbereiding voor een verre reis hoort ook de zorg voor je gebit.

wortelpuntbehandeling


achtergrond
Soms is het niet meer mogelijk om een wortelkanaalbehandeling te doen: er zit een stift in het kanaal, de kanalen zijn helemaal dichtgeslibd, of er zit een afgebroken instrument in. Als er toch een ontsteking zit en de tand of kies moet behouden blijven, dan is verwijzing naar de kaakchirurg de oplossing.

behandeling
Een wortelpunt behandeling of apex is een kleine chirurgische ingreep die onder lokale verdoving plaatsvindt. Met een klein sneetje in het tandvlees ter hoogte van de wortelpunten en het wegboren van wat bot krijgt de chirurg toegang tot de ontstekingsholte. Die maakt de chirurg schoon. Het puntje van de wortel wordt verwijderd en het wortelkanaaltje wordt gevuld.

Na nogmaals schoonmaken van de ontstekingsruimte wordt het tandvlees gehecht.

De afdeling kaakchirurgie van het ziekenhuis geeft u meer informatie.