Stacks Image 18

tarieven tandheelkunde, beugels en tandtechniek


In Nederland bepaalt de overheid de kosten van de tandheelkundige behandelingen. De Nederlandse Zorg Autoriteit ( NZA ) stelt ze vast. Voor 2020 is de tariefstijging 1,7%.

Tandheelkunde.:

Hier de link naar hun publicatie voor de tarieven van 2020.

Beugels:

Hier de link naar hun publicatie voor de tarieven van 2020.

Tandtechniek:

Hier de link naar hun publicatie voor de tarieven van 2020.