Stacks Image 64

Clear Overs (CO)

Doel:

Na het beugelen staan de tanden nog niet helemaal vast en mogelijk niet helemaal stabiel. Om terugval te voorkomen zijn er verschillende technieken ontworpen.

  • Meest bekend is de spalk achter de tanden: Het lijkt ideaal: de tanden staan vast en je hoeft er niets meer aan te doen. Of toch…? Als een tand los raakt moet die weer vastgezet worden, herplakken is lang niet altijd sterk omdat oude lijmlagen niet goed te verwijderen zijn. Er is niet altijd ruimte voor een spalk. Schoon houden is lastig, tandsteen is bijna standaard bij de onderdraad. ( verwijderen M03 code ruim 10,- euro). Gaatjes bij een spalk zijn heel lastig te vullen. Eigenlijk moet de draad eruit, en na het vullen weer er in. Ook een spalk houdt niet iedere terugval tegen!
  • Retentiebeugels: worden eigenlijk niet meer gebruikt.
  • Clear Overs: Hoesjes over de tanden. Ze zijn vrijwel onzichtbaar en passen heel precies. Het dragen kan vaak afgebouwd worden tot 1 keer per week. Bij ons draag je ze alleen 's nachts.:

Gebruik

  • Beginnen met elke nacht te dragen.
  • Na enkele maanden een nacht overslaan: Zit de CO niet strakker dan kan je om de nacht gaan dragen. Doe dit weer enkele maanden.
  • Na enkele maanden weer een nacht overslaan. Zit de CO niet strakker: over gaan naar 2 keer in de week.
  • etc tot de CO 1 keer in de week gedragen wordt.
  • LET OP: Dit is het MINIMUM!
  • Blijft een CO na enkele maanden strak zitten, blijf de CO zo vaak dragen als waar je gebleven bent en meldt het bij een volgend bezoek.

Onderhoud

Na ieder gebruik schoonmaken met afwasmiddel / zeep, géen tandpasta, en gebruik KOUD water!

Aflevering

Vanaf december 2019 krijgt u na het beugelen een 3D printmodel van iedere kaak mee en één CO per kaak. Bewaar het 3D model goed, hierop kan een nieuwe CO gemaakt worden. Ben je het 3D model kwijt, dan hebben wij nog het digitale model van de eindstand van je tanden maar het printen is een relatief kostbare zaak.

Vervangen


Komt er een scheurtje of iets dergelijksin de CO moet die vervangen worden. Vervang de CO altijd zo snel mogelijk om stadsveranderingen te voorkomen.
Kleine gaatjes op het kauwvlak zijn normaal en geen reden om meteen te vervangen.
Neem de CO bij elk tandartsbezoek mee.