Stacks Image 114

We zijn verplicht onze tarieven voor de Tandtechniek op onze site weer te geven. Voor een deel doen we dit in eigen beheer: Deze tarieven worden door de overheid vastgesteld. Hier vindt u de link naar de site van de NZA. Een behandeling kan zijn samengesteld uit meerdere codes / tarieven. Het totaal hiervan vindt u op de factuur.

Voor een deel besteden we tandtechnisch werk uit aan tandtechnisch Laboratorium Kesseler en Reuvekamp in Almelo.